Bellrylaan, Noordheuwel, Krugersdorp, 1740, Tel: +27(0)11 954 1032, GPS -26.096486, 27.808242 info@nories.co.za

AKADEMIE

Algemene inligting

Aflaaibare roosters

Die verskillende toets - en eksamenroosters kan van die D6 School Communicator se Bronne afdeling afgelaai word, soos dit beskikbaar raak.

Toetse en eksamens

Eksamens word jaarliks gedurende Junie en November afgelê. Matrieks skryf gedurende Augustus en September die rekordeksamen.
Toetsreekse word gedurende die eerste-, tweede- en derde kwartaal afgelê. Elke week is daar 2 toetsdae. Kwartaallikse toetsroosters kan verkry word op die D6 Communicator onder Bronne, soos wat hulle beskikbaar raak. Gedurende eksamens studeer leerlinge tuis tensy hierdie voorreg weens swak akademiese prestasie of weens dissiplinêre maatreëls verbeur word.

Aanvullende Klasse

Verskeie aanvullende klasse (onder andere Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Rekeningkunde), word deurlopend gratis aan ons leerlinge gebied. Leerlinge wat probleme in vakke ervaar word aangemoedig om hierby in te skakel. Soos wat die behoefte ontstaan word aanvullende klasse ook in ander vakke gereël.

Leeslaboratorium

Alle Gr 8 leerders se lees/begrip vermoë word aan die begin van die jaar getoets. Leerders word dan aanbeveel om die leessentrum by te woon. Tydens die sessies is ‘n personeellid teenwoordig om individuele aandag aan leerders te bied en sodoende die leerders se lees- en begripvermoë te verbeter. Leerders van ander grade is ook welkom.

Nories@work

Nories@Work is 'n lokaal waar leerders Maandae tot Donderdae kan huiswerk doen, take of opdragte voltooi en studeer terwyl hulle wag vir vervoer of sportoefeninge. Daar is internetfasiliteite beskikbaar sowel as 'n personeellid wat kan help met toesig en sekere probleme.

Admaths (Advanced Programme Mathematics)

Admaths” is ‘n gevorderde Wiskunde vak deur die Onafhanklike Eksamenraad “IEB” en leerlinge kan slegs op uitnodiging registreer vir die vak. Leerlinge wat skoolwiskunde aan die einde van hulle graad 8 jaar slaag met ’n onderskeiding, sal ’n uitnodiging per brief ontvang, vanaf die instansie waarvan ons by Hoërskool Noordheuwel die Wesrand Admaths-sentrum bedryf.
Leerlinge wat van nature goed presteer in Wiskunde, verleer maklik om te konsentreer en aandag te gee in ’n klaskamer en met die vak wat groter uitdagings bied, verseker dit dat elke leerling steeds voortdurend sal besef dat daar deurlopend gekonsentreer moet word in ‘n klaskamer.
Universiteite beveel sterk aan dat leerlinge wat in ‘n finansiële rigting of in ’n ingenieursrigting wil studeer, vroegtydig sal begin met die vak om hom/haar ’n voorsprong met hulle studies te gee. Vir enige verdere navrae, kontak gerus vir me. K. Maré

Kriteria vir akademiese toekennings

By Noordheuwel glo ons dat om erkenning te gee aan akademiese prestasie, leerders aanspoor om altyd harder te probeer. Die kriteria waarop akademiese toekennings gebasseer word, kan hier afgelaai word.

Vakkeuses vir Gr8-9

Graad 8 en 9 leerders is verplig om volgens departementele vereistes die volgende vakke te neem:

Vakkeuse vir Gr 10-12

Verpligte Vakke

Keuse Vakke

Leerders kan 'n minimum van 3 van die volgende vakke kies:

Sosiale Wetenskappe

Geografie, Toerisme, Geskiedenis

Fisiese Wetenskappe

Fisiese wetenskap, Lewenswetenskap, Landbouwetenskap

Inligtingstegnologie

Inligtingstegnologie (IT), *Rekenaar-toepassingstegnologie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Rekeningkunde, Ekonomie, Besigheidstudies

Tegnologie

Ingenieursgrafika & ontwerp en Verbruikerstudie

Kuns & Kultuur

Visuele kuns, Drama

"AdMaths"

Gevorderde Wiskunde