Bellrylaan, Noordheuwel, Krugersdorp, 1740, Tel: +27(0)11 954 1032, GPS -26.096486, 27.808242 info@nories.co.za

SKOOLREËLS

Alle leerders ontvang 'n volledige stel skoolreëls voor in hul Noriedagboek aan die begin van elke skooljaar. `n Volledige stel kan hier afgelaai word of is ook op aanvraag beskikbaar by ontvangs. Die reëls in verband met skooldrag kan is ook hier beskikbaar. Hierdie is slegs 'n uittreksel van die algemene skoolreëls wat van belang sal wees vir voornemende leerders. Dit is egter alle leerders se verantwoordelik om ten alle tye op hoogte te wees van alle skoolreels. Onkunde sal nie as verskoning vir die verbreking van reëls aanvaar word nie.

Skoolure

Maandag tot Vrydag 07:25 - 14:00
Leerders wat nie reeds teen 07:30 in die vierkant /in die klas aangemeld het nie, is laat. Laatkommers moet by die Norieraad of personeel aanmeld en die skooldagboekie inhandig vir kontrole. Leerders wat laat is, moet nogtans in die saal of vierkant aansluit.

Afwesighede

Leerlinge wat die terrein tydens skooltyd verlaat

Die volgende reëls is t.o.v. uitteken by die skool is vir u kind se eie veiligheid.

Boelies en kuberboelies

Hoërskool Noordheuwel beskou bullebakkery en kuberbullebakkery sowel as die misbruik van sosiale media op enige wyse in 'n baie erstige lig. Daar word streng teen leerders wat hulle hieraan skuldig maak opgetree volgens ons vasgestelde beleid.

Drank-, dwelmmisbruik en rook